ArboVita is een landelijk werkzame en gecertificeerde arbodienst. Een Arbodienst die met een persoonlijke benadering maatwerk levert. Onze dienstverlening bestaat uit verzuimbegeleiding, het aanbieden en actueel houden van de RI&E, het aanbieden van PMO’s en het uitvoeren van de Wet Verbetering Poortwachter.

Wij streven samen met onze opdrachtgevers naar duurzame inzetbaarheid!

ArboVita, Toegankelijk en Bereikbaar

ArboVita heeft een platte organisatiestructuur waardoor de lijnen kort zijn. We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Onze klanten hebben een eigen account-arts die rechtstreeks benaderd kan worden.

Uitgebreide branche kennis

ArboVita is actief in vele branches De meest voorkomende klachten zijn gerelateerd aan problemen met het houdings- en bewegingsapparaat en psychische klachten.

Duurzame inzetbaarheid

Een probleem voor de komende jaren binnen werkend Nederland is de duurzame inzetbaarheid van de ouder wordende werknemer. ArboVita werkt samen met enkele toeleveranciers die met name op dat gebied zijn toegelegd.

De bedrijfsarts van ArboVita

  • Is onafhankelijk adviseur op het gebied van gezondheid en welzijn zowel naar het lijnmanagement en staf als naar medewerkers
  • Herkent bedrijfsbelangen en weegt deze evenwichtig mee in de advisering aan medewerkers en management/HRM m.b.t. de mogelijkheden tot herstel en re-integratie
  • Weegt restcapaciteiten van zieke medewerkers evenwichtig mee in beoordeling arbeidsongeschiktheid en mate van inzetbaarheid
  • Is in staat om in het SMT gezamenlijk met leidinggevenden en HRM een verzuim-begeleidingstraject op te stellen, dat door allen wordt gedragen
  • Is telefonisch op afgesproken tijden bereikbaar voor leidinggevenden/HRM en daarnaast per e-mail goed en tijdig bereikbaar
  • Koppelt spreekuurbevindingen binnen 24 uur terug aan leidinggevende en HRM, telefonisch en/of per e-mail
  • Volgt de standaard richtlijnen (NVAB, STECR, etc.)

Spreekuur bedrijfsarts

ArboVita heeft momenteel spreekuurlocaties in Amsterdam, Alkmaar, Utrecht en met hoofdlocatie in Hilversum. Spreekuren zijn in te plannen binnen 10 werkdagen. Spoedconsulten op indicatie sneller. ArboVita werkt ook in toenemende mate met beeldschermconsulten. Een ontwikkeling die ook gezien wordt binnen de reguliere zorg. Zeker inzetbaar voor herhaalconsulten en minder complexe problematiek.

Voordelen hiervan:

  • Eenvoudiger te plannen dus sneller inzetbaar;
  • Efficiënte gespreksvoering;
  • Duurzaam product milieutechnisch gezien;

Medewerkers zijn in aanvang wat huiverig voor deze vernieuwing, maar uiteindelijk is bijna iedereen er blij mee.

Wij hanteren een annuleringsregeling van 48 uur. Annulering van een consult na 48 uur zullen wij in rekening moeten brengen.

Lees hier meer over de verschillende producten die ArboVita u te bieden heeft.

Naast verzuimbegeleiding kunt u bij ArboVita ook terecht voor diverse keuringen, zoals o.a:

Deze keuringen voeren wij uit op onze locaties in Amsterdam en Hilversum.

Voor losse consulten en of rijbewijskeuringen verwijs ik u naar de ArboVita webshop.

Inloggen verzuimbeheer
Contactformulier
Bel me terug