Beschrijving

Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een werknemer zich terecht heeft ziek gemeld. Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen. Hiervoor moet hij dus de bedrijfsarts inschakelen. Die oordeelt dan of de werknemer ziek is of niet en welke werkzaamheden wel en niet kunnen worden uitgevoerd. Ook kan de bedrijfsarts adviseren omtrent de juiste behandelingen en eventueel verwijzen. En dat kan de werknemer helpen bij het herstel en bij de hervatting van het werk. Bij het 1ste consult zal de bedrijfsarts uitgebreid de tijd nemen om te inventariseren wat de klachten zijn en wat er nodig is om de werknemer op een gezonde manier te re-integreren. Werkgever ontvangt binnen 24 uur een rapportage met concrete handvatten om de werknemer adequaat te begeleiden. Dit uitgebreide consult is met name bedoeld voor het geval het verzuim al wat langer loopt. Graag ontvangen we ook van werkgever de relevante voorinformatie.