Beschrijving

Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een werknemer zich terecht heeft ziek gemeld. Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen. Hiervoor moet hij dus de bedrijfsarts inschakelen. Die oordeelt dan of de werknemer ziek is of niet. Daarnaast kan de bedrijfsarts bij ziekte en verzuim aangeven wat een werknemer nog verantwoord kan doen. En dat kan de werknemer helpen bij het herstel en bij de hervatting van het werk.

De duur van een consult is 30 minuten en is met name geschikt bij vervolgconsulten en bij wat korter durend eenvoudiger verzuim.

Na aanschaf van het product wordt binnen 24 uur contact opgenomen voor het maken van een afspraak. Deze vindt plaats binnen 7 werkdagen op maximaal 45 minuten enkele reisafstand van de woonplaats van betrokkene. Rapportage aan werknemer en werkgever binnen 24 uur na het consult.