Beschrijving

De casemanager zorgt ervoor dat het dossier van uw zieke medewerker voldoet aan de wettelijke eisen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. De casemanager neemt contact op met uw werknemer en zorgt dat ervoor dat uw dossier aan de eisen voldoet.

Na aanschaf zal het consult binnen 48 uur plaatsvinden. De duur van het consult is 20  minuten.