Consult bedrijfsarts opstellen medische informatie

//Consult bedrijfsarts opstellen medische informatie

Consult bedrijfsarts opstellen medische informatie

177.50 (excl. btw)

Categorie:

Beschrijving

De bedrijfsarts legt in dit formulier de medische gegevens vast gedurende de hele periode van ziekte tot en met moment dat de werknemer een WIA- of een ziektewetuitkering aanvraagt (i.v.m. einde dienstverband tijdens ziekte).