Beschrijving

Voor een juiste onderbouwing van de bevinding van de bedrijfsarts wordt in voorkomende gevallen medische informatie opgevraagd. De volgende acties vallen onder dit product:
Machtiging werknemer
Beoordelen medische informatie
Doorbelasting factuur vanuit de medische sector.