Beschrijving

Bij 6 weken verzuim dient conform de Wet Verbetering Poortwachter een Probleemanalyse te worden opgesteld. Op basis van deze analyse stellen werkgever en werknemer een plan van aanpak op om de re-integratie op te pakken indien daar mogelijkheden voor zijn. Het UWV-formulier wordt ingevuld tijdens een consult met werknemer.

Na aanschaf van het product Probleemanalyse wordt binnen 24 uur contact opgenomen voor het maken van een afspraak. Deze vindt plaats binnen 7 werkdagen op maximaal 45 minuten enkele reisafstand van de woonplaats van betrokkene. Rapportage aan werknemer en werkgever binnen 24 uur na het consult.