Beschrijving

In 2017 zal de wetgeving veranderen en is de werkgever verplicht een second opinion aan te beiden aan een werknemer wanneer deze zich niet kan verenigen met het advies van de bedrijfsarts. Uiteraard kan de werkgever dit zelf ook!

De bedrijfsarts zal overleg hebben met de primaire bedrijfsarts, medische informatie opvragen bij behandelaar, betrokkene binnen 7 dagen zien op het spreekuur en binnen 24 uur nadat alle gegevens beschikbaar zijn, rapporteren.