ArboVita kent geen grote administratieve unit. Communicatie verloopt via het internet. Elke werkgever heeft zijn eigen (beschermde) pagina van waaruit het verzuimregistratiesysteem bereikbaar is. In dit systeem kan worden ziek- en hersteld gemeld en kunnen verrichtingen worden aangevraagd en soms on-line worden ingepland bij de bedrijfsarts. Ook vraagstellingen en rapportages van de bedrijfsarts kunnen worden ingezien. Uiteraard blijft de medische kaart afgeschermd voor niet-medici.

Login